Vereniging Voor Verzekerings-Wetenschap

Actueel

De Vereniging voor Verzekeringswetenschap, gevestigd te Amsterdam, is op 7 november 1888 opgericht, aanvankelijk onder de naam Vereniging van Wiskundige adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen voor Levensverzekering, en sinds 1 september 1919  na verruiming van de doelstelling onder de huidige naam.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening en kennis van de verzekeringswetenschap in al haar facetten en in de ruimste zin des woords (artikel 3, lid 1, Statuten). De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle middelen die dat doel kunnen bevorderen, in het bijzonder door het houden van vergaderingen, het doen houden van voordrachten en het uitgeven en verspreiden van geschriften. 

De vereniging organiseert op jaarbasis een drietal bijeenkomsten, te weten de Jaarvergadering (ledenvergadering) in het voorjaar, een najaarbijeenkomst (onder het thema “What’s hot, what’s new) en een nieuwjaarsborrel met een keynote spreker. De Jaarvergadering is de meest wetenschappelijke bijeenkomst. De verenging streeft ernaar om preadviezen te laten opstellen van hetgeen tijdens deze bijeenkomst wordt besproken.