Jaarvergadering vrijdag 5 april a.s.

Op vrijdag 5 april a.s. vindt de jaarvergadering van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap plaats in het Erasmus Paviljoen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Het thema van de bijeenkomst is: Polisvoorwaarden in het verzekeringsrecht. Vanaf het moment van terhandstelling tot aan de toets aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, nét even anders.

Het programma is als volgt:

  • 13:30-14:00       Ontvangst met koffie en thee.
  • 14:00-14:15       Woord van welkom voorzitter en huishoudelijk gedeelte.
  • 14:15-14:55       Pieter Leerink (JPR Advocaten) | “Fjordenpaarden-arrest: aardverschuiving of storm in een glas water?
  • 14.55-15:35       Hans Londonck Sluijk (Londonck & Kos) | “De redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm.”
  • 15:35-16:05       Pauze
  • 16:05-16:45       Diederik van der Kooij (Houthoff) | “Ocidental: nieuwe eisen aan terhandstelling van polisvoorwaarden?
  • 16:45-17:00       Afronding door de voorzitter.

De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel.

Leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te zenden naar vvvw@ploum.nl.

Indien gewenst, ontvangt u na de bijeenkomst per e-mail een bewijs van deelname, waarin het programma zal worden opgenomen. U dient in dat geval voor aanvang en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen. Voor de goede orde merken wij op dat de VvVW zelf geen erkend opleidingsinstituut is en dus zelf géén punten in het kader van Permanente Educatie kan toekennen. (Advocaten wijzen wij op de toelichting bij artikel 4.4. van de Verordening op de Advocatuur.) Het inhoudelijke programma zal 2 uur duren en kan dus gewaardeerd worden op 2 PO-punten.