Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden als lid. 

Aan het lidmaatschap is een contributie verbonden van € 50 per jaar of een gedeelte van het jaar. Bij aanmelding na 30 september is over het lopende jaar geen lidmaatschap meer verschuldigd.

Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor verenigigngsdoeleinden. U vindt dit nader uitgewerkt in het privacyreglement dat u kunt lezen door op de link te klikken.Extra adres

Contactgegevens