Save the dates

De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 5 april 2024 in het Erasmus Paviljoen.

In plaats van een nieuwjaarsborrel is het met oog op de agenda gekozen voor een zomerborrel. Deze zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2024.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.