Ledenadministratie bijgewerkt

Wij zijn de afgelopen maanden op de achtergrond druk bezig geweest met het wegwerken van wat technische problemen. Tegelijkertijd hebben we de ledenadministratie bijgewerkt/opgeschoond. De secretaris heeft diverse leden per mail/LinkedIn benaderd omdat de administratie oude gegevens bleek te bevatten. Van een aantal leden bleek echter dat de geregistreerde gegevens achterhaald waren, maar waren ook geen nieuwe contactgegevens vindbaar. Mocht u menen lid te zijn en onverhoopt geen berichten ontvangen (binnenkort zullen de uitnodiging voor de najaarsvergadering en de contributienota worden verstuurd) neem dan a.u.b. even contact op met de secretaris middels een e-mail aan vvvw@ploum.nl. Indien u in uw e-mail de gegevens vermeldt waarop het lidmaatschap geregistreerd zou moeten zijn, dan zullen wij dit voor u checken en zo nodig aanpassen.