Save the dates!

Geachte heer/mevrouw,
 
Graag attenderen wij u op de onderstaande bijeenkomsten die zullen volgen in 2019 / 2020. Houd deze data vrij in uw agenda.

Najaarsbijeenkomst: ‘What’s hot, what’s new?’ – 16 oktober 2019
Nieuwjaarsborrel – 16 januari 2020
Jaarvergadering – 24 april 2020 (onder voorbehoud)

Mocht u zich al willen aanmelden voor één van de (of meerdere) bijeenkomsten, dit kan door middel van een reply op deze e-mail.

Het bestuur kijkt er naar uit u allen te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap

Sjoerd Meijer, secretaris