Skip to navigation

Nieuwsarchief

Hieronder vindt u een overzicht van onze gearchiveerde nieuwsberichten.

| Stellingen Jaarvergadering 25 april 2014

Ter voorbereiding van de Jaarvergadering vijf stellingen:

1. Transparantie voorkomt het ontstaan van een belangenconflict

2. Aan de financiële toezichthouders in Nederland inclusief hun bestuurders moeten specifieke eisen gesteld worden met betrekking tot juridische verzekeringskennis en kennis van de sectoren waarop zij toezicht houden.

3. De toezichthouders ondermijnen de klassieke Trias Politica

4. Door de AFM geboden guidance belemmert een eigen invulling van open gedragsnormen

5. Gelegenheidswetgeving creëert verdergaande verplichtingen dan wat 'Europa' verlangt
Lees verder

| Jaarvergadering 25 april 2014

Op vrijdag 25 april 2014 vindt de jaarvergadering van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap plaats.

Het onderwerp van de vergadering is: Tussenpersonen in verzekeringsrechtelijke verhoudingen: een bron van belangenconflicten?

Over de volgende onderwerpen zal een bijdrage worden verzorgd.

- Belangenverstrengeling of belangenconflict?, mr. Sjoerd Meijer, advocaat bij NautaDutilh;
- De dienstverlening van een makelaar ter beurze: een januskop of niet? mr. Paul Soeteman, onafhankelijk risico- en verzekeringsconsultant;
- Conflicterende interpretaties of onzorgvuldige regelgeving, mr. Cees de Jong, onafhankelijk consultant.

Over de sprekers:

Sjoerd Meijer is advocaat bij NautDutilh. Sjoerd adviseert en procedeert voor financiële instellingen over onderwerpen die het verzekeringsbedrijf direct raken. Hij is veel betrokken bij privaat- en publiekrechtelijke vragen rond de samenwerking tussen verzekeraars en haar distributiepartners. Sjoerd doceert en publiceert veelvuldig het verzekeringsrecht en de Wft.

Paul Soeteman is na ruim 44 jaar in diverse functies bij de beursmakelaar Marsh Nederland en haar rechtsvoorgangers werkzaam geweest te zijn thans werkzaam als onafhankelijk risico- en verzekeringsconsultant. Daarnaast is hij op juridisch gebied actief onder meer ten behoeve van de VNAB en treedt hij op als docent onder andere bij de Erasmus Universiteit en de RMiA opleiding via NIBESVV. Hij heeft diverse publicaties geschreven voornamelijk gericht op de co-assurantiemarkt.

Cees de Jong is onafhankelijk consultant en adviseert inzake Wft- en BGfo-aangelegenheden. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke positie van de verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent. De Jong is als docent verbonden aan de masteropleiding Verzekeringskunde en de registeropleiding Financieel recht van de UvA en is onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Insurance studies (ACIS).

Waar?

De vergadering wordt gehouden in het Erasmus Paviljoen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het adres is:

Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam.

U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. De vergadering start om 14.30 uur. De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel.

Voor deze studiemiddag kunt 2 studiepunten aanvragen.
Lees verder

| Nieuwjaarbijeenkomst 16 januari 2014

Het nieuwe verzekeren vanuit klantperspectief
Lees verder

| Najaarsbijeenkomst 15 november 2013

Onder de titel 'what's new, what's hot' worden twee actuele onderwerpen behandeld: de Bedrijfsregeling Brandregres en de generieke zorgplicht.
Lees verder

| Jaarvergadering 19 april 2013

Op 19 april aanstaande vindt de jaarvergadering van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap plaats in het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28) te Utrecht.
Lees verder

| Najaarsbijeenkomst 18 november 2012

What's in a name; wanneer is een activiteit verzekeren?
Lees verder

| AIDA Europe 2011 conference

AIDA Europe 2011 Conference in Amsterdam
Lees verder

| Jaarvergadering

Jaarvergadering, Jaarbeurscongrescentrum Utrecht, Beatrixgebouw. Onderwerp: Verzekering van bestuurders en commissarissen
Lees verder