Skip to navigation

Een controversieel wetsontwerp

Gepubliceerd op:

Over gewijzigd toezicht op deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen. In de Wet op het financieel toezicht moeten op grond van een EU-richtlijn, de zogenaamde Antonveneta richtlijn, de criteria worden aangepast waaraan voorgenomen deelnemingen in onder meer verzekeringsmaatschappijen worden getoetst. Dit artikel vergelijkt de bestaande regeling, de door de richtlijn voorgeschreven regeling en de door het wetsontwerp tot implementatie beoogde regeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie De Wit. Geconstateerd wordt dat het wetsontwerp veel vragen openlaat, onder meer over de afbakening tussen micro- en macro-prudentieel toezicht op deelnemingen.

Auteur:
Prof. J. Borgesius
Bron:
Verzekeringsarchief 2-2010

« Terug naar het overzicht