Skip to navigation

Leden

In deze rubriek kunt u zich opgeven als lid of uw adresgegevens wijzigen.

Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor verenigigngsdoeleinden. U vindt dit nader uitgewerkt in het privacyreglement dat u kunt lezen door op de link te klikken.

Ledengegevens kunnen onder meer aan andere leden bekend gemaakt worden indien het beoogd gebruik daarvan overeenstemt met de doelstellingen van de vereniging en naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur voldoende gegarandeerd is dat het gebruik daartoe beperkt zal blijven.