Skip to navigation

Wetgeving

Zonder de pretentie van volledigheid is getracht recente en voor de verzekeringspraktijk relevante wetgeving te vermelden.  Uw suggesties voor toevoegingen kunt u, liefst voorzien van een Pdf of Word document, sturen aan secretariaat@vvvw.eu.

| Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade


Lees verder

| Wijziging art 7:942 BW (verjaring)


Lees verder

| Wet teneinde ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

Wet teneinde naast gestelde vereisten van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer. Wijziging art 7:932, 933, 940 en 949 BW.
Lees verder