Skip to navigation

Literatuur

Zonder de pretentie van volledigheid is getracht recente en voor de verzekeringspraktijk meest relevante publicaties te vermelden. Uw suggesties voor toevoegingen kunt u, liefst voorzien van een Pdf of Word document, sturen aan secretariaat@vvvw.eu.

| Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht

Bespreking van de dissertatie van Prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde
Lees verder

| Enige opmerkingen over het wettelijk verhaalsrecht van de verzekeraar op derden ....

Bespreekt het wettelijk verhaalsrecht van de verzekeraar op derden na vergoeding van de schade aan de verzekerde/gelaedeerde
Lees verder

| Een controversieel wetsontwerp

Over gewijzigd toezicht op deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen. In de Wet op het financieel toezicht moeten op grond van een EU-richtlijn, de zogenaamde Antonveneta richtlijn, de criteria worden aangepast waaraan voorgenomen deelnemingen in onder meer verzekeringsmaatschappijen worden getoetst. Dit artikel vergelijkt de bestaande regeling, de door de richtlijn voorgeschreven
regeling en de door het wetsontwerp tot implementatie beoogde regeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie De Wit. Geconstateerd wordt dat het wetsontwerp veel vragen openlaat, onder meer over de afbakening tussen micro- en macro-prudentieel toezicht op deelnemingen.
Lees verder

| Blijft mededinging verzekerd

Staatssteun voor (bank-)verzekeraars en afspraken tussen verzekeraars over tariefberekeningen, standaardpolisvoorwaarden en samenwerking in verzekeringspools, kunnen de mededinging op verzekeringsmarkten merkbaar beperken. In beginsel zijn deze steun en deze afspraken verboden. In een tweetal recente publicaties verduidelijkt de Europese Commissie haar standpunt met betrekking tot de toepassing van het Europese mededingingsrecht
op die onderwerpen. In deze bijdrage worden de hoofdlijnen weergegeven van de Mededeling
staatssteun voor financiƫle ondernemingen en van het Verslag over de werking van de groepsvrijstelling voor mededingingsafspraken tussen verzekeraars. De staatssteunbeschikkingen van de Europese Commissie inzake de Garantieregeling banken, ING, Aegon, SNS REAAL, Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance worden kort besproken.
Lees verder