Skip to navigation

Jurisprudentie

Zonder de pretentie van volledigheid is getracht recente en voor de verzekeringspraktijk meest relevante richtinggevende uitspraken te vermelden.  Uw suggesties voor toevoegingen kunt u, liefst voorzien van een Pdf of Word document, sturen aan secretariaat@vvvw.eu.

| RB Haarlem 17 juni 2009; Beleggingsverzekering. Dwaling omtrent kosten, risico's en rendementen

RB vindt (basis voor) dwaling t.a.v. hefboomeffect en rendementsprognose bij beleggingsverzekering uit 1996. Kritiek van Annotator W.M.A. Kalkman op oordeel.
Lees verder