Skip to navigation

Discussiegroepen

De vereniging organiseert discussiegroepen over actuele onderwerpen via een alleen voor leden toegankellijke groep op LinkedIn. Toegang tot de groep kan via de secretaris verkregen worden door het zenden van een email met als onderwerp "discussiegroep". Hebt u een onderwerp, dan kunt u dit aanmelden bij de secretaris.

| Momenteel zijn er geen discussiegroepen actief


Lees verder